Jastar Hokei Ligasy

ДС им. Бориса Александрова

7 : 1 (2:0, 3:1, 2:0)
14.03.2022 (13:00)

Pro Hokei Ligasy

ДС им. Бориса Александрова

1 : 8 (0:4, 1:2, 0:2)
15.03.2022 (18:30)

Pro Hokei Ligasy

«Барыс-Арена»

8 : 2 (4:0, 3:0, 1:2)
15.03.2022 (19:00)

Pro Hokei Ligasy

ДС им. Бориса Александрова

1 : 9 (0:3, 0:4, 1:2)
16.03.2022 (18:30)

Pro Hokei Ligasy

«Барыс-Арена»

3 : 1 (1:1, 2:0, 0:0)
16.03.2022 (19:00)

Jastar Hokei Ligasy

ЛДС

2 : 1ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
18.03.2022 (20:00)

Pro Hokei Ligasy

ДС им. Бориса Александрова

1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1)
19.03.2022 (17:00)

Parimatch-Qazaqstan Kybogy

«Алматы Арена»

- : -
25.08.2022 (14:00)

Parimatch-Qazaqstan Kybogy

«Алматы Арена»

- : -
27.08.2022 (17:00)

Parimatch-Qazaqstan Kybogy

«Алматы Арена»

- : -
28.08.2022 (19:00)